"Метал - Рапид" ЕТ е основана 1990г. от настоящия собственик и управител на фирмата Ленчо Момчилов. Фирмата работи и се развива в областта на металообработването. Основно са застъпени операциите - струговане, фрезоване, пробиване, заваряване, пресоване. Произвежда детайли за машиностроенето както за вътрешния, така и за външния пазар. "Метал - Рапид" разполага със собствен склад с налични над 30 тона различни видове и марки стомани.
   Седалището на фирмата се намира в с. Костенец, област Софийска и е с изключително благоприятно географско положение - на 70 км. източно от столицата София и на 90км. западно от гр. Пловдив. През района минават основни пътни артерии, които улесняват транспорта - на 10км. е автомагистрала "Тракия", а ЖП линията София - Пловдив е на 6 км.
   Едно от предимствата на нашата фирма е гъвкавостта. Предимството на малкия, но добре организиран екип е именно възможността за бързо прегрупиране и реорганизация на наличните мощности за най-бързо отреагиране при всяка новост в изискванията на клиента и всяка ситуация.